x
x
 
Strona głównaO ProjekcieDla EkspertówPliki do pobraniaGaleria zdjęćPatroni medialniKontakt
O Projekcie Informacja ogólna Organizacja Projektu Opis zadań Przewidywane rezultaty Projektu Konferencja końcowa
 1. Informacja ogólna

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dąży do wzmocnienia roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Celami tego Programu są: wzmocnienie konkurencyjności, zwiększenie wpływu sektora nauki na gospodarkę oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych polskiej nauki i gospodarki. Projekt ”Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny” charakteryzuje się silnym powiązaniem z przemysłem, poprzez program badawczy odpowiadający na ściśle zdefiniowane potrzeby przedsiębiorców.    więcej >>
 2.  

 3. Realizatorzy i podmioty współpracujące

  Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe złożone z dwóch jednostek badawczo-rozwojowych i Fundacji posiadającej status jednostki naukowej. Liderem konsorcjum jest Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 11 ( do 2009 – Instytut Chemii Nieorganicznej, ta jednostka była wnioskodawcą (liderem Konsorcjum) zorganizowanego dla potrzeb Projektu).    więcej >>
 4.  

 5. Organizacja Projektu

  Struktura organizacyjna Projektu składa się z:

  • Komitetu Sterującego

  • Biura Koordynatora

  • Panelu Głównego

  • 3 paneli tematycznych (po jednym u każdego z konsorcjantów)

  więcej >>
 6.  

 7. Opis zadań

  Zapotrzebowanie na chemikalia zależy od wielu czynników makroekonomicznych i społecznych, które mogą być prognozowane metodami ekonometrycznymi. Odpady generowane przez procesy wytwórcze prowadzone według klasycznych technologii są znane co do ilości i jakości. Wszystkie zakłady chemiczne posiadają pozwolenia zintegrowane, a w tych dokumentach można znaleźć dane dotyczące ilości i jakości odpadów powiązanych z konkretną produkcją. Natomiast istnieją na etapach badań technologie i techniki alternatywne, które mogą zmienić obraz gospodarki odpadowej w przypadku ich zastosowania w praktyce. Najczęściej technologie te nie weszły jeszcze w fazę wdrożeń z powodów ekonomicznych, lecz ciągły postęp prac może zmienić tę sytuację. Produkty alternatywne polegają często na zmianie charakteru chemicznego procesu wytwarzania.   więcej >>
 8.  

 9. Przewidywane rezultaty Projektu

  Do tej pory problematyka gospodarki odpadami polskiego przemysłu nieorganicznego, jak i rozwoju tego przemysłu, nie była objęta analizami typu foresight. Wpływ przemysłu nieorganicznego na resztę gospodarki jest na tyle znaczący, że przeprowadzenie procesu foresight i wygenerowanie scenariuszy rozwoju gospodarki odpadowej dla tej branży jest niezmiernie istotne dla rozwoju gospodarczego kraju.   więcej >>

Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO